Avenki välkomnar Mats Johansson och Stephan Hamilton


Mats Johansson har lång erfarenhet av ledande positioner i större företag. Han är van att arbeta aktivt inom såväl strategisk ledning, försäljning, förändringsprojekt och leverans, under det senaste decenniet inom systemintegration och teknisk infrastruktur.

Stephan Hamilton har mer än 20 års erfarenhet av ledande positioner inom Retail, Finanssektorn, Flygindustrin och Myndigheter. Han har varit en nyckelperson i många större affärsutvecklingsprojekt, samt innehaft ledande linjeroller under 10 års tid.