Projektledning

Komplexa projekt kräver rutinerade projektledare

Det som särskiljer Avenkis projektledare från andra är att vi antar utmaningen att driva projekt av komplicerad natur.

Projekt, som antingen delvis eller helt stannat av eller, där det krävs gedigen erfarenhet och hög kompetens.

Värdefull erfarenhet och bred kompetens

När vi tar ansvaret för att genomföra ett projekt vet våra kunder att de får tillgång till konsulter med erfarenhet från nationella och internationella projekt, ledarskaps- och organisationsförändringar, strategi, personalhantering samt med bred teknisk kompetens.

Vi har jobbat som projektledare för både mottagande projekt och leveransprojekt. Det gör att vi kan arbeta med de flesta projektledningsmetoder, kan ta beslut och säkerställa att leveransen genomförs enligt avtal.

Genom dessa erfarenheter säkerställer våra konsulter att resultat uppnås och projekten drivs framåt.

Exempel på uppdrag som projektledare:

 • Senior projektledare
 • Delivery manager
 • System & service management
 • Problem management
 • Analyser av organisationer
 • Teamledare för utvecklingsteam
 • Kravinsamling, systemdesign och -specifikation
 • Kvalitetssäkring/quality assurance
 • Informationsanalys och -design
 • Analyser (kostnadsjämförelser, proof of concept, feasability studies
 • Mentorskap och projektledarstöd
 • Utredare
 • Verksamhetsutvecklare

Projekt har framför allt genomförts inom:

 • Bank och finans
 • IT
 • Telekom
 • Kontaktcenterlösningar
 • Industri