System Management

Ett systemägarskap innebär såväl ett operativt ansvar för en plattform som att ha en helhetsbild över kundens behov och krav samt hur man med interna och externa leverantörer styr leveranser för att möta affärskraven.

Vi på Avenki har erfarenhet av uppdrag som systemägare/system manager, där vi ansvarat för följande områden:

Styrning/governance:

 • Leverantörsstyrning och leverantörsuppföljning med bl a SLA-, avtals- och supportuppföljning
 • Kravhantering för förbättring av affärsvärdet
 • Sponsorskap och styrgruppsdeltagande för implementationsprojekt
 • Genomförande av interna aktiviteter för att säkra leverans till kund

Operativt ansvar för plattform:

 • Operativt driftsansvar med framtagning av service improvement plans och aktivitetsplanering
 • Utrullning av nya releaser, uppgraderingar och funktionell utveckling av berörda system
 • Definition och framtagning av roadmap tillsammans med verksamheten och i linje med bolagets strategi
 • Framtagning, uppföljning och analys av budget för utvecklings- och implementationsprojekt

Fler exempel på uppdrag inom system management:

 • Insamling och prioritering av funktionella samt organisatoriska affärskrav och behov
 • Stöttning av verksamheten för att klargöra och prioritera krav beroende på uppskattat affärsvärde
 • Översättning av tekniska krav till affärskrav för att förtydliga affärsnyttan
 • SPOC inom kundens verksamhet avs beroende till andra system och funktioner (lokalt och globalt)