Incident Manager

Avenki har utfört ett uppdrag åt kund genom att ta rollen som Incident Manager inom kundens verksamhet.

Uppdraget krävde särskild kompetens inom telefoni- och contact center-lösningar samt strukturering och ledning av kunds organisation för att snabbt hantera och åtgärda incidenter.

Uppdraget omfattade ansvar för flera verksamheter och orter runtom i Sverige och berörde ca 1 500 agenter.

 

Fakta: Incident Management

En incident är en händelse som gör att en tjänst är helt eller delvis otillgänglig. Incident Management-processen (incidenthanteringsprocessen) ansvarar för att så snabbt som möjligt hitta en åtgärd som återställer tjänstens tillgänglighet.

Syftet med processen är att hantera incidenterna så att verksamheten påverkas så lite som möjligt av incidenten. Målet är att återställa tjänsten till normalt läge så fort som möjligt. Processen resulterar i att incidenten har hanterats, normalläget är återställt och att användaren är informerad.