Myndighet

Ett större kommunikationsprojekt

Avenki har i uppdrag att leverera en större kommunikationslösning för en statlig myndighet med verksamhet i ca 150 orter runtom i Sverige.

Leveransen av tjänster kommer att beröra ca 10 000 användare.

Komplext uppdrag 

Denna leverans av tjänster är komplex. En mängd tjänster ingår och kommer att levereras som en samlad enhet till kunden.

Tjänsterna omfattar bland annat fast och mobil telefoni samt IP- och VPN-anslutningar. Även andra tjänster som är specifika för kundens verksamhet kommer att ingå.

Unik kompetens inom kommunikation-, telefoni- och systemintegration

Detta kommunikationsprojekt karaktäriserar på många sätt de övriga uppdrag som vi på Avenki har utfört och utför för andra företag:

Uppdrag som innehåller en komplex mix av tjänster inom kommunikation-, telefoni- och systemintegration och som kräver specifik kunskap och erfarenhet av teknik, struktur, ledarskap och kommunikationsförmåga.