Om oss

Vår verksamhet bygger på flera komponenter som tillsammans borgar för hög kvalitet och stabilitet:

 • Erfarenhet

  Lång erfarenhet av komplexa projekt inom telefoni-, system och kommunikationslösningar för större företag och organisationer samt framtagning av lösningar

 • Djup verksamhets- och branschkunskap

  Expertkunnande inom områden som exempelvis telefoni, telecom, integration, projektledning, verksamhetsledning

 • Program- och projektledning

  Förmåga att driva projekt och program från ax till limpa genom breda kompetenser inom kravanalys, systemutveckling, kvalitetssäkring och förvaltning. Avenkis konsulter tar ansvar för att, i samarbete med kund och externa leverantörer, leverera ett projektresultat som motsvarar kundens behov och önskemål och med en lösning som är kvalitetssäkrad. Vi arbetar operativt med inriktning på införande och integration samt i stora program och projekt inom IT och telekom.

 • Certifieringar

  Individuella certifieringar som t ex inom PPS, Prince II och ITIL

 • Kundspecifika projektmodeller

  Vi arbetar med kundspecifika projektmodeller för att kunna genomföra uppdrag på ett sätt där kund och mottagande organisation känner igen sig i arbetssätt och struktur

 • Styrkan av att kunna vara flera

  Ibland engageras flera Avenki-konsulter inom samma uppdrag och arbetar tillsammans, med tydliga roller, som ett lag i komplexa projektleveranser. Detta är en modell som vi inom Avenki använder framgångsrikt och fördelarna är att kunna ha flexibilitet och tillgång till resurser som vi känner väl till med stor erfarenhet och kunskap samt där vi känner att Avenki kan genomföra en professionell leverans.

 • Säkerhetsklassning

  Flera av Avenkis konsulter är SUA-klassade för att kunna genomföra leveranser hos de kunder och myndigheter som har särskilda krav på säkerhet.

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag på ett bra och tryggt sätt – för er som kund och för oss som leverantörer.