Tjänster

Avenkis tydliga fokus på telefoni-, kommunikations- och systemintegration ger oss möjlighet att hela tiden ligga långt framme med spjutspetskompetens, vilket också bygger upp en djup förståelse för våra kunders verksamhet. På så sätt får du som kund hjälp att nyttja de resurser som din verksamhet erbjuder fullt ut.

Vi har sedan starten specialiserat vår verksamhet kring komplexa projekt inom telefoni- och kommunikationslösningar. Det är en nischad bransch, och vi jobbar därför främst genom rekommendationer och vårt stora kontaktnät. Vi är samtidigt en oberoende part som kan utföra uppdrag hos både kund och marknadens olika integratörer.
 

Bättre lönsamhet

Vi ser till att du med rätt resurser gör rätt saker i rätt tid med rätt kvalitet – nyckeln till din lönsamhet.

Med erfarenhet från försäljningschef till COO har vi kompetens din verksamhet kan dra fördel av. Vi analyserar din verksamhet, säkrar hur du bör vara organiserad och hur du genom vedertagna metoder skapar ordning och rätt beslutsunderlag för din fortsatta verksamhet.
 

Nöjdare kunder

Dina kunder vill betala för din kvalitet, din produktivitet och din lönsamhet så länge de är nöjda med det mervärde du skapar för dem.

Vi säkrar det mervärdet genom vår långa erfarenhet av tjänste- och produktleveranser. Din och vår leverans kommer alltid att ske i tid.
 

Glada medarbetare

Dina medarbetare skapar din verksamhet. Du och din ledning ger dem förutsättningar för att göra ett gott arbete.

Vi utvecklar och säkrar din verksamhet med processer som är effektiva för din verksamhet. Även om processer kan uppfattas som ett negativt laddat ord eftertraktas ordning och reda av alla. Vi coachar din ledning, vi utvecklar och strukturerar ditt ledningsarbete och säkrar era förutsättningar att ha glada medarbetare som vet när de gör ett bra arbete.